Pályázati tudnivalók


 

Tudnivalók pályázáshoz


1) Regisztráció a Participant Portal-on

Pályázatot csak azok a szervezetek vagy informális csoportok nyújthatnak be, amelyek regisztráltak az Európai Bizottság nyilvántartási felületén: ez az URF, más néven Participant Portal. Az URF regisztrációhoz fiókkal szükséges rendelkezni az Európai Bizottság által üzemeltetett hitelesítő rendszerben (EU Login). 

> Útmutató regisztrációkhoz -EU Login regisztráció, Participant Portal regisztráció és útmutató angol és magyar nyelven

 

 
Minden, az Erasmus+ programban pályázatot beadni kívánó szervezetnek regisztrálnia kell az első pályázat beadása előtt. A partnereknek szintén kötelező regisztrálniuk. A szervezet a regisztrációt követően egy azonosító számot kap, ez a PIC (Participant Identification Code). 

 
A Participation Portal-ra (URF) csatolandó dokumentumok:

Szervezetek / intézmények esetében

> Pénzügyi adatlap banki bélyegzővel és aláírással ellátva;
> Banki hitelesítés hiányában a pénzügyi adatlap mellé egy 60 napnál nem régebbi bankszámla kivonat;
> Jogi személyek ellenőrzéséről szóló nyilatkozat dátummal és aláírással ellátva;
> A jogi nyilatkozat mellé: civil és gazdálkodó szervezetek 60 napnál nem régebbi bírósági cégkivonata. Egyéb szervezet / intézmény esetében törzskönyvi kivonat vagy olyan hivatalos dokumentum, törvény, rendelet, ami az érintett jogalany nemzeti hatóság általi létrehozását tanúsítja.

Fiatalok informális csoportja esetében

> a természetes személyek jogi nyilatkozata (l. fentebb), valamint az informális csoport 18 éves vagy idősebb vezetőjének személyi igazolvány és lakcímkártya másolata;
> az informális csoport tagjainak nyilatkozata.

A fenti dokumentumok megtalálhatóak a letölthető dokumentumok menüpont "Participant Portal (URF), mellékletek" részénél.
 
2) Erasmus+ pályázati űrlapok 
Az Erasmus+ programban a pályázatok benyújtása kizárólag elektronikus űrlapon történik. Az adott pályázati határidő hivatalos űrlapja minden pályázati kategóriához megtalálható a Letölthető dokumentumok alatt. 

Kitöltési útmutató angol nyelven

 
Az űrlap kötelező mellékletei megtalálhatók a Letölthető dokumentumok menüpont alatt. Ezek az alábbiak:

1. Partnerségi nyilatkozat / Mandate 
2. Programterv
A program részletes lebontásához kötelező az Európai Bizottság által készített sablont használni!
3. Felelősségvállalási nyilatkozat/Declaration of Honour (Űrlap M rész) kinyomtatva, a hivatalos képviselő által aláírva és beszkennelve;
4. 60.000 euró feletti támogatás igénylése esetén az utolsó lezárt pénzügyi év mérlege és eredménykimutatása (informális csoport esetében a befogadó szervezettől). 
5. Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról (Közpénz nyilatkozat) (informális csoport esetében mind a csoport mind a befogadó szervezet képviselőjétől), valamint összeférhetetlenség fennállása esetén a közzétételi kérelem.
6. Befogadó nyilatkozat: csak informális csoport esetében, a pénzügyi befogadó szervezettől.


> További információ az egyes pályázati kategóriákról.


> Költségvetés
A projekt költségvetését euróban kell megadni. Minden egyes költségtétel/költség kategória felhasználását részletezni kell a pályázat leírásában.
Az utazáshoz kapcsolódó egységköltségek alapját képező távolságok kiszámításához az Európai Bizottság hivatalos távolságkalkulátorát szükséges használni. 
A szükséges önrész / társfinanszírozás összegét és összetételét ismertetni kell az űrlap költségvetési részében. A társfinanszírozás szükségességéről a Pályázati útmutatóban tájékozódhat pályázati kategóriánként. 

 

3) Pályázati határidők
 
A pályázatok beadásának határideje 2017-ben:

    2017. február 2. 12 óra (brüsszeli idő)
    2017. április 26. 12 óra (brüsszeli idő)
    2017. október 4. 12 óra (brüsszeli idő)


  
A pályázati határidő megválasztása előtt kérjük, vegye figyelembe a pályázati határidőkhöz kapcsolódó lehetséges projektkezdési időszakokat! Erről a Pályázati útmutatóban az egyes pályázati kategóriáknál tájékozódhat. 

Amennyiben egy pályázat többször kerül benyújtásra (pl. lemaradt csatolmány pótlása miatt), a nemzeti iroda mindig az utoljára, határidőn belül benyújtott verziót tekinti véglegesnek.

Kérjük, ne hagyják a pályázat beadását az utolsó pillanatra, mert a rendszer túlterheltté válhat. Délben a pályázati rendszer automatikusan lezárul, ez után nincs lehetőség a pályázatok elektronikus benyújtására.

Amennyiben a kötelező mellékletek meghaladják a csatolható méretet, vagy a pályázat elektronikus benyújtása sikertelen (erről képernyőképet kell csatolni), ezeket a következő e-mail címre kérjük beküldeni: palyazatok_ifjusag@tpf.hu. Erre a hivatalos határidő lejártát követő két órán belül van lehetőség (aznap 14 óráig). 

 

 

Frissítve: 2017.02.27

Tempus Közalapítvány
Erasmus+ ifjúsági csoport:
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
E-mail: info@tpf.hu
Tel.:(+36 1) 237-1300
Fax:(+36 1) 239-1329
Hírlevél:
A hírlevélre feliratkozással megismertem az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárulok ahhoz, hogy a Tempus Közalapítvány a hírlevél feliratkozáshoz megadott személyes adataimat az abban foglaltak szerint kezelje.