Pályázható tevékenységek


1. Önkéntes projektek

Az egyéni önkéntesség egy teljes munkaidőben végzett, általában 2 hónaptól 12 hónapig tartó fizetés nélküli szolidaritási tevékenység. Kivételes esetekben 2 héttől 2 hónapig terjedő önkéntes tevékenység is megvalósítható hátrányos helyzetű fiatalok bevonásával.

Ez a típusú szolidaritási tevékenység lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy egy szervezet mindennapi munkájában vegyenek részt és valós társadalmi hatással járó feladatokat hajtsanak végre. A tevékenységek megvalósulhatnak a résztvevő lakóhelye szerinti országtól eltérő országban (határokon átívelő önkéntesség) vagy a résztvevő lakóhelye szerinti országgal megegyező országban (belföldi önkéntesség).

 

Önkéntes csoportok keretében nyílik lehetősége legalább két különböző országból érkező fiatalok 10 és 40 fő közötti csoportjának arra, hogy 2 hét és 2 hónap között szolidaritási tevékenységeket valósítsanak meg. Ez a tevékenység típus nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok bevonása megvalósulhasson az Európai Szolidaritási Testületben.

 

Önkéntes csoportok kiemelt prioritású területeken

Egy különálló projektformátum, amely támogatja az önkéntes csapatok tevékenységét az EU-szinten évente meghatározott tematikus prioritások területén.

Prioritások 2018 - ban:

  1. európai kulturális örökség;
  2. harmadik országok állampolgárainak integrációja (ideértve a menedékkérőket és a menekülteket is);
  3. válasz a környezeti kihívásokra, beleértve a katasztrófamegelőzést, a felkészültséget és a helyreállítást 

Partnerségi önkéntes projektek

Egy sajátos projekt forma, amely az önkéntes tevékenységek végrehajtásának egyszerűsített és rugalmas alternatív formáját nyújtják a tapasztalt szervezetek számára.  A projekteknek stratégiai módon reagálniuk kell a fontos társadalmi igényekre; hozzájárulni a közösségek erősítéséhez, miközben lehetővé teszik a fiatalok számára, hogy hasznos tapasztalatokat szerezzenek, készségeiket és kompetenciáikat fejlesszék és személyes, oktatási, társadalmi, állampolgári és szakmai szinten fejlődjenek, ezáltal javítva foglalkoztathatóságukat. Az önkéntességi partnerségek ugyanazokat az önkéntes tevékenységeket (egyéni önkéntesség, önkéntes csoportok, előkészítő találkozó) hajthatják végre, mint az önkéntességi projektek, kivéve a kiegészítő tevékenységeket.

Ezen projektek esetében a pályázás két szakaszban valósul meg:

Az első szakaszban a pályázóknak be kell nyújtaniuk a célokat, a relevanciát és a hatást meghatározó projektjavaslatot, a tevékenységek teljes leírását a teljes időtartamra (3 év). Amennyiben a pályázat támogatásra kerül, akkor egy hároméves megállapodás jön létre a Nemzeti iroda és a pályázó szervezet között.

A második szakaszban az önkéntes tevékenységek specifikálásával lehet egyszerűsített módon pályázni a konkrét támogatásra évente egyszer (2018, 2019, 2020).


 

3. Gyakornoki tevékenység és munkavállalás

A gyakornoki tevékenység 2-6 hónapos, teljes munkaidős tevékenységek, ami egy alkalommal, legfeljebb 12 hónapos időtartamra meghosszabbítható - ugyanazon szervezetnél. A tevékenység fontos része a tanulási és képzési elem, amely segíti a fiatalok megfelelő tapasztalatszerzését, hogy személyes, oktatási, társadalmi, állampolgári és szakmai fejlődéshez hasznosítható kompetenciáik fejlődhessenek. A gyakornokságnak a tevékenység kezdetén megkötött írásos megbízási szerződésen kell alapulnia azon ország által alkalmazott jogszabályi keretekkel összhangban, ahol a szakmai gyakorlat zajlik. A szakmai gyakorlatok nem helyettesíthetnek fizetett munkaerőt, és a díjazásért a fogadó szervezet felel.

A munkavállalás 3 és 12 hónap közötti időtartamban kínál fiataloknak szolidaritási tevékenységeket, amely során a résztvevő szervezet fizetést biztosít az általa alkalmazott Európai Szolidaritási Testületben regisztrált fiatal számára. A munkát kínáló szervezetek számára a program által biztosított pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a tizenkét hónapot abban az esetben sem, ha a munkaszerződés időtartama meghosszabbításra kerül, így meghaladva a 12 hónapot. A tevékenységnek tartalmaznia kell tanulási és képzési elemet, és írásos munkaszerződésen kell, hogy alapuljon, amely tiszteletben tartja a nemzeti jogszabályokban vagy a vonatkozó megállapodásokban foglalt munkavállalói jogokat és kötelezettségeket.

A gyakornoki tevékenység és munkavállalás megvalósulhat a résztvevő lakóhelye szerinti országtól eltérő országban (határokon átívelő tevékenység) vagy a résztvevő lakóhelye szerinti országgal megegyező országban (belföldi tevékenység).

A résztvevők számos támogatásban részesülhetnek, például online nyelvi támogatásban és képzéseken vehetnek részt. Egyszeri utazási költségüket a tevékenység helyszínére, majd onnan lakóhelyükre fedezi a program. A résztvevők ezenkívül támogatást kapnak ahhoz, hogy áttelepülésük és letelepedésük egy idegen országban könnyebb legyen.


 

3. Szolidaritási Projektek

A szolidaritási projekteket legalább öt, az Európai Szolidaritási Testületben regisztrált fiatalok csoportja valósítja meg, azzal a céllal, hogy közösségükben a legfontosabb kihívásokra reagáljanak, európai hozzáadott értéket képviselve. A projektek 2-12 hónapig tarthatnak, és a résztvevők lakóhelyén kell megvalósulniuk. A csoportban résztvevők számát illetően nincs felső korlát meghatározva. A csoport autonóm módon dönt a munkamódszerekről és a projekt irányításának módjáról. Az egyik résztvevőnek vállalnia kell a jogi képviselő szerepét, aki felel a pályázat benyújtásáért (kivéve, ha egy szervezet pályázik a csoport nevében). A szolidaritási projektnek közvetlenül kapcsolódnia kell ahhoz a helyi közösséghez, ahol a fiatal résztvevők élnek, hogy a körülöttük lévő kérdésekre és kihívásokra tudjanak reagálni, habár egyes projektek regionális vagy akár nemzeti kérdésekkel is foglalkozhatnak. A szolidaritási projektnek a helyi kihívások kezelésével együtt egyértelműen hordoznia kell az európai dimenziót az európai szinten meghatározott prioritások bevonása révén. A szolidaritási projektnek tükröznie kell az európai társadalomban felmerülő közös aggodalomra okot adó kérdéseket, például a harmadik országok állampolgárainak integrációját, az éghajlatváltozást vagy a demokratikus részvételt.

Részletes információk a Pályázati Útmutatóban

Frissítve: 2018. szeptember 1.

Feliratkozás az önkéntes szervezeteknek szóló hírlevélre


Tempus Közalapítvány
Erasmus+ ifjúsági csoport:
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
E-mail: info@tpf.hu
Tel.:(+36 1) 237-1300
Fax:(+36 1) 239-1329
Hírlevél:
A hírlevélre feliratkozással megismertem az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárulok ahhoz, hogy a Tempus Közalapítvány a hírlevél feliratkozáshoz megadott személyes adataimat az abban foglaltak szerint kezelje.